Qui som?

Coronavirus Makers neix de la iniciativa per part de la comunitat maker de posar la seva capacitat creadora al servei del personal sanitari (entre altres), de manera altruista i sense ànims de lucre.

La iniciativa sorgeix arran de l’actual crisi sanitària generada per l’arribada del COVID19 al nostre territori. La comunitat maker ha iniciat, a nivell estatal, una xarxa ciutadana de voluntaris que posen els seus coneixements tecnològics i recursos a disposició d’aquesta causa per pal·liar les necessitats sanitàries derivades de l’escassetat de recursos que s’està donant en els hospitals i centres sanitaris.

La comunitat maker ha decidit organitzar-se per complementar aquest proveïment a través de la impressió d’Equips de Protecció Individuals (protecció respiratòria i ocular) amb impressores 3D.

Què fem?

Arran dels esdeveniments del 13 de març passat, després de declarar-se l’estat d’alarma per la pandèmia de COVID19, un grup de persones de diferents perfils i amb àmplia experiència en medicina, biotecnologia, impressió 3D, disseny industrial, entre d’altres disciplines, i majoritàriament makers, va decidir de forma altruista crear un grup de Telegram anomenat Coronavirus makers i un lloc web per cocrear dispositius mèdics i de protecció amb tecnologia 3D i altres solucions.

Com ho fem?

El procés de producció d’aquests aquests equips de protecció comença amb la interacció entre metges, makers i dissenyadors. Producte d’aquesta cooperació sorgeixen models funcionals per a cada un dels dispositius de protecció (mascaretes, pantalles de protecció i ulleres fins al moment).

Un cop aquests dissenys són validats per la comunitat i pel Parc Taulí, es llancen als grups territorials, des d’on es poden descarregar els mòdels validats i començar a imprimir per a la seva posterior distribució.

Per gestionar tot el procés comptem amb un grup nacional de coordinació que aglutina les referències d’investigació, mapeja els grups d’acció i es reparteix les tasques. Col·laborem amb forces de seguretat, hospitals, teixit industrial, universitats, i moltes altres iniciatives públiques i privades (sempre sense ànim de lucre).

El poder de la comunitat

Més de 13.000 voluntaris

Impresió 3D

Producció barata i ràpida

Gran potència social

Creat per persones per a persones

Proximitat - Km0

Aprofitament de recursos locals i divisió territorial

Des de la comunitat maker ens encarreguem de dissenyar, produir i distribuir tots aquests equips de protecció als hospitals i centres sanitaris que es troben mancats d’existències.

Tota aquesta tasca, per descomptat, no seria possible sense la col·laboració de multiplicitat d’agents i voluntaris que actuen des de tots els àmbits (sanitaris, enginyers, professionals de la logística, comunicadors, cossos de seguretat…).

Fins al moment s’estan produint mascaretes, viseres i tiradors de porta. Actualment continuem desenvolupant nous dispositius de protecció i millorant els models ja existents.